TISKOVINE

Za vas in skupaj z vami oblikujem tiskovine po vaši meri. – letake, plakate, zloženke, prospekte, kataloge, vabila, pohvale in priznanja, letna poročila, darilne bone, embalažo, jedilne liste, cenike, nalepke za produkte oz. produktne linije, tiskane oglase, promocijsko grafiko …

Oblikujem celostno, od idejne zasnove do prototipa in končne izvedbe. Sodelujem z vrhunskimi tiskarji, knjigovezi …, saj je moj edini cilj dober dizajn in zadovoljni naročnik.

TISKOVINE / REFERENCE:

KATALOGI, BROŠURE, KNJIGE / REFERENCE:

katalog ODEJA Kids  

katalog GAZELA

katalog rokodelcev DUO Škofja Loka 2016

katalog članov SRIP Tovarne prihodnosti

katalog rokodelcev RC DUO Škofja Loka 2020

katalog Best CCI Ideas for Cultural Heritage Valorisation

brošura Kreativnice – BIEN 2021

Knjiga Obrazi geologije v besedi in sliki

Letno poročilo Slovenija-transplant za leto 2023

ČESTITKE / REFERENCE:

TISKANI OGLASI / REFERENCE: