ZOFY - sestavljiva večfukcijska kompozicija med testiranjem v vrtcu Najdihojca, Škofja Loka