K R E A T I V N I C E

Idejni projekt kreativnega središča z razstavnim prostorom

V sodelovanju z BSC iz Kranja, Razvojno agencijo Sora iz Škofje Loke in Občino Škofja Loka sem se pridružila mednarodnemu projektu InduCult2.0.

Pripravila sem idejni projekt za kreativno središče z razstavnim prostorom in delavnico, ki bo delovalo po načelu "preteklost za prihodnost". Glede na dediščino Škofje Loke se je smiselno spogledovati z identiteto starih obrtnih delavnic - prostor z vhodno galerijo/showroom-om in delavnico v ozadju - neposredna bližina prostora izdelave in prostora distribucije je ključnega pomena za razumevanje obrtne dejavnosti.

Prrojekt sem prilagodila izbrani lokaciji, danim finančnim možnostim, časovnici in dejstvu, da si sanitarne prostore delimo z Društvom invalidov Škofja Loka. Do nadaljnega je poleg showroom-a na voljo le manjša delavnica, ki pa je odločno premajhna za resno delo in so-delo več kreativcev.

Pohištvena oprema z industrijskim pridihom je zasnovana tako, da je mobilna in hkrati primerna tako za delo kot za razstavno/trgovinsko dejavnost. Predvidela sem možnost hitre prilagoditve showroom-a v delavnico in obratno.

Projektirala sem vse pohištvene in grafične elemente, prav tako celostno podobo prostora in dejavnosti.

Prostor je nastajal z veliko mero entuziazma in zagnanosti vseh, ki smo v projekt verjeli od samega začetka. Finance so bile skromne, želja pa močna. Vse se da, če se hoče!

Za lažjo predstavo naj dodam še nekaj slik, ki zgovorno kažejo, kakšen je bil prostor pred predelavo v Kreativnice, in kakšen je bil ob otvoritvi.

Kreativnice smo otvorili 19. junija, 2 dni pred Historialom. Ločani so Kreativnice lepo sprejeli, še posebej prebivalci "Lontrga", kjer se naš kreativni center nahaja.

Prvi dogodek, ki smo ga organizirale kreativnice, je bil dan odprtih vrat Kreativnic - 21. junija 2018, ko se je v Loki odvijal Historial. Lepo je bilo, ogromno obiska in same vzpodbudne besede.