PEDAGOŠKI PROGRAM DOŽIVIMO ROKODELSTVO

PEDAGOŠKI PROGRAM DOŽIVIMO ROKODELSTVO

Skupaj z Razvojno agencijo Sora in Loškim muzejem Škofja Loka sem pod okriljem projekta “Zaljunljeni v ustvarjalnost” soustvarjala pedagoško-ustvarjalni program DAN ZA ŠKOFJELOŠKO ROKODELSTVO, od Loškega muzeja do Kreativnic. V celodnevnem programu se posvečamo za Škofjeloško značilnim rokodelskim tehnikam – klekljanju, klobučarstvu, glavnikarstvu, platnarstvu in barvarstvu – ter povezujemo celo mesto, v katerem rokodelstvo še danes živi.

Pedagoško-ustvarjalni program je namenjen celodnevnim kulturnim in tehniškim dnevom, sestavljen pa je iz treh posameznih sklopov, ki jih lahko izbirate tudi modularno:

  • pedagoški program v Loškem muzeju: “Polne roke znanja”
  • vodeni sprehod po mestu: “Škofja Loka, mesto rokodelstva”
  • ustvarjalno-pedagoški program v Kreativnicah: “Doživimo rokodelstvo”

Celoten program poteka v starem mestnem jedru Škofje Loke. Program združuje pogled v preteklost, sodobno rokodelstvo in praktično ustvarjalno izkušnjo, doživetje rokodelstva.

Znotraj tega celodnevnega programa sem razvila program “DOŽIVIMO ROKODELSTVO”, ki ga izvajam v Kreativnicah in ki zaenkrat zajema 4 module, med katerimi lahko izbirate.

DOŽIVIMO ROKODELSTVO – OSNOVNI PROGRAM: namenjen učencem vseh treh triad osnovnih šol, dijakom in študentom; lahko ga prilagodim tudi širši javnosti oz. turistom.

Izvajam: Lili Panjtar, oblikovalka in rokodelka, LILA STUDIO

Kraj: Kreativnice, sodobni tekstilni center

Čas trajanja: 45 minut

Cena: 5 EUR/osebo

  1. modul 1: KLOBUČARSTVO:  obiskovalci spoznajo klobučarstvo kot dejavnost – klobučarji niso le tisti, ki izdelujejo klobuke! Pogovarjamo se o materialih, ki jih klobučarji potrebujejo pri svojem delu. Spoznavamo, vonjamo in otipavamo naravna vlakna, posvetimo se volni – striženje, pranje, česanje (mikanje), predenje, barvanje, tkanje, polstenje … Ogledamo si slikovne materiale o predelavi ovčje volne. Spoznamo načine pridobivanja in uporabe volne, možnosti uporabe le-te v različnih tekstilnih tehnikah … Pogovarjamo se o pokrivalih in njihovi namembnosti. Prikažem princip izdelave klobuka na miniaturnem modelu, hkrati si ogledujemo video gradivo iz bivše Tovarne klobukov Šešir. Vsak otrok se preizkusi v tehniki mokrega polstenja volne tudi sam – izdela polsteno kroglico, ki jo odnese s seboj. Predstavitev lahko prilagodim skupini oz. starosti otrok in/ali učnemu procesu (v dogovoru z učitelji – naročniki).
  2. modul 2: PLATNARSTVO, BARVARSTVO, MODROTISK: obiskovalci spoznajo bogato tekstilno dediščino. Pogovarjamo se o materialih, o njihovem izvoru in načinu pridobivanja. Spoznamo naravna vlakna (bombaž, lan, konoplja, svila, bambus, kopriva, živalske dlake in volno …) in načine pridobivanja in predelovanja le-teh (tudi slikovno gradivo). Pogovarjamo se o barvanju naravnih vlaken nekoč in danes, o možnostih vzorčenja (tkanje, tiskanje, pletenje …). Spoznamo tehniko rezervnega tiska (modrotisk) in si ogledamo slikovno/video gradivo. Spoznamo INDIGO in njegove bistvene značilnosti. Vsak udeleženec prejme tudi razglednico s sodobno interpretacijo motiva za modrotisk, ki so ga uporabljali na Loškem. Predstavitev lahko prilagodim skupini oz. starosti otrok in/ali učnemu procesu (v dogovoru z učitelji – naročniki).

 

DOŽIVIMO ROKODELSTVO – NAPREDNI PROGRAM: namenjen učencem 3. triade osnovnih šol, dijakom in študentom; lahko ga prilagodim tudi širši javnosti oz. turistom.

Izvajam: Lili Panjtar, oblikovalka in rokodelka, LILA STUDIO

Kraj: Kreativnice, sodobni tekstilni center

Čas trajanja: 60 – 90 minut

Cena: 15 EUR/osebo

  1. modul 3: KLOBUČARSTVO IN POLSTENJE: obiskovalci spoznajo klobučarstvo kot dejavnost – klobučarji niso le tisti, ki izdelujejo klobuke! Pogovarjamo se o materialih, ki jih klobučarji potrebujejo pri svojem delu. Spoznavamo, vonjamo in otipavamo naravna vlakna, posvetimo se volni – striženje, pranje, česanje (mikanje), predenje, barvanje, tkanje, polstenje … Ogledamo si slikovne materiale o predelavi ovčje volne. Spoznamo načine pridobivanja in uporabe volne, možnosti uporabe le-te v različnih tekstilnih tehnikah … Pogovarjamo se o pokrivalih in njihovi namembnosti. Prikažem princip izdelave klobuka na miniaturnem modelu, hkrati si ogledujemo video gradivo iz bivše Tovarne klobukov Šešir. Vsak otrok se preizkusi v tehniki mokrega polstenja volne tudi sam – najprej si izdela polsteno kroglico, da dobi občutek za nažna volnena vlakna in za tehniko mokrega polstenja. Potem si ogledamo česano volno v traku in v bali. Prikažem jim, kako razplastimo nežne volnene plasti volnenih vlaken v bali. Potem se lotimo polstenja konkretnega izdelka – vsak si milo odene v volneni ovoj in ga spolsti. Končni izdelek obiskovalci odnesejo domov. Predstavitev lahko prilagodim skupini oz. starosti otrok in/ali učnemu procesu (v dogovoru z učitelji – naročniki).
  2. modul 4: PLATNARSTVO, BARVARSTVO, MODROTISK IN PRIMITIVNI ROČNI POTISK: obiskovalci spoznajo bogato tekstilno dediščino. Pogovarjamo se o materialih, o njihovem izvoru in načinu pridobivanja. Spoznamo naravna vlakna (bombaž, lan, konoplja, svila, bambus, kopriva, živalske dlake in volno …) in načine pridobivanja in predelovanja le-teh (tudi slikovno gradivo). Pogovarjamo se o barvanju naravnih vlaken nekoč in danes, o možnostih vzorčenja (tkanje, tiskanje, pletenje …). Spoznamo tehniko rezervnega tiska (modrotisk) in si ogledamo slikovno/video gradivo. Spoznamo INDIGO in njegove bistvene značilnosti. Spoznamo zanimivosti o jeansu in kavbojkah. Pokažem jim stare lesene šablone za potisk, ki so jih včasih uporabljali tiskarji na Loškem, z njimi pa še danes tiskajo v Indiji in drugod po svetu. Sledi praktični del – vsak si sam izdela primitivno šablono za potisk platna (krompir, zamaški, listi, razni predmeti …). Bolj spretni in starejši obiskovalci si lahko sami izdelajo preprosto štampiljko iz linoleja. Potem tiskamo na platneno vrečo ali kos platna za prtič. Izdelek vsak odnese s seboj.Vsak udeleženec prejme tudi razglednico s sodobno interpretacijo motiva za modrotisk, ki so ga uporabljali na Loškem. Predstavitev lahko prilagodim skupini oz. starosti otrok in/ali učnemu procesu (v dogovoru z učitelji – naročniki).